Home
Kindsviken Bryggeforening
Velkommen til bryggeforeningen på Tyristrand
 

 
Forsiden
Kontakt oss

Dugnader

For andelshavere
Vannstand Tyrifjorden
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vannstand Tyrifjorden
 
Normal vannstand for Tyrifjorden er tilsvarende kote 63,00, eller 4,10m på Skjærdalens vannmerke.
Vannstanden kan også sjekkes ved å ringe automatisk avleser på tlf. 32 14 23 07
 

Klikk på grafen for flere detaljer (ekstern link til NVE).

Plot vannstand Tyrifjorden
 

 
Søk i hele verden med Google